Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- Ymmärrät rajatun määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja

- Osaat keskustella hyvin yksinkertaisesti henkilökohtaisista perustiedoista

- Pystyt lukemaan yksinkertaisimpia lauseita kana-tavumerkkien avulla

- Kykenet kirjoittamaan kana-tavumerkeillä

- Sinulla on alustava käsitys japanilaisesta tapakulttuurista ja kielen eri rekistereistä

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.09.2023 - 26.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sachiko Sosa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Alkeistason rakenteisiin ja sanastoon tutustumista suullisesti ja kirjallisesti.

  Kaikista yksinkertaisimpien viestintätilanteiden harjoittelua.

  Tutustumista japanilaiseen tapakulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Kontaktiopetus
  2. Aktiivisuus: tee kotitehtävät ja oppitunneilla vastaa vuorollasi (10 %)
  3. Pakolliset tehtävät (60 %)
  4. Lopputentti (30 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (18 h) + opiskelijan itsenäinen työ (63 h)

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Oppimateriaalien kieli: suomi

  Lähtötaso: 0

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi)