Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter slutförd kurs kan du delta i enkla kommunikationssituationer i vardags- och arbetslivet på svenska.
 • Du kan uttrycka din åsikt och be om någon annans åsikt.
 • Du kan stämma träff och komma överens om en tid samt skriva korta e-postmeddelanden på svenska.

Omfattning: 3

Tidtabel: 08.01.2024 - 18.02.2024

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Heidi Laurikainen

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): A2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Skriftliga och muntliga uppgifter i anknytning till kommunikationssituationer i arbetslivet såsom e-post
  • Utvidgning av det allmänna ordförrådet och terminologin inom det egna området, repetition av centrala strukturer

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Självständigt arbete, webbaserat arbete och övningsarbeten i enlighet med den tidtabell som läraren ger.

  Mottagande av skriftlig och muntlig respons från läraren.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Självständigt arbete och respons från läraren 81 h

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kursen hjälper den studerande att repetera grundläggande kunskaper i svenska och ger de färdigheter som behövs för kurserna LC-5411, LCA-5704 och LCB-5800, som med fördel genomförs efter denna kurs. Observera att denna kurs i sig inte ger de färdigheter som behövs för att delta i provet i det andra inhemska språket (svenska).
  • Kursen kan innehålla övningar som spelas in på video.
  • Kursen genomförs då den har minst 10 deltagare.
  • I undervisningen används finska som stödspråk.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Höst I - Vår V
  2023-2024 Höst I - Vår V

  Anmälning: Anmälan till undervisningen sker i Sisu.