Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

 • olet kehittänyt kykyäsi kirjoittaa selkeää, jäsenneltyä ja argumentoivaa tutkimustekstiä
 • tunnistat erityyppisten tutkimustekstien ominaispiirteitä ja hyödynnät niitä kirjoittamisessasi
 • ohjaat kirjoittamisprosessiasi ja hyödynnät kirjoittamista tutkimusprosessin osana
 • olet vahvistanut kykyäsi antaa ja hyödyntää palautetta osana tutkimustekstin tuottamista.

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.02.2024 - 04.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Möttönen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • perinteiset väitöskirjamuodot (monografia, essee- ja artikkeliväitöskirja)
  • tutkimuksellinen lukutaito ja tieteellinen kirjoittaminen osana tutkimustyötä
  • tieteellisen tekstin erityis- ja ominaispiirteet
  • taidelähtöisen tutkimuksen erityis- ja ominaispiirteet
  • kielenhuolto
  • tieteen yleistajuistaminen, populääri tiedekirjoittaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus harjoituksineen, tutkimustekstin kirjoittaminen ja sen muokkaaminen vertais- ja opettajapalautteen pohjalta, toisen opiskelijan tekstin kommentointi tekstipajassa.

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja itsenäisten harjoitustehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus ja tuntiharjoitukset 24 h + tekstipajatyöskentely 8 h + itsenäinen työskentely 49 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajan oppitunnilla ja Mycoursesissa jakamat materiaalit, valittu akateemisen kirjoittamisen kirjallisuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuneita opiskelijoita on oltava vähintään 5.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - V
  2023-2024 Ei opetusta

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi