Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.02.2024 - 18.03.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Virpi Yliraudanjoki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin opettaja: Virpi Yliraudanjoki

sähköposti: virpi.m.yliraudanjoki@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aikataulutettu suomenkielinen verkkokurssi kaikille opiskelijoille luovan virikkeellisestä tutkimuspolun hahmottamisesta ja kirjoittamisesta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luova tieteellinen kirjoittaminen -verkkokurssi tarjoaa monipuolisia, tutkimuskohtaisesti sovellettavia virikkeitä luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Kurssikokonaisuus on suunniteltu tukemaan opinnäytteen tutkimuskirjoittamista luovuutta hyödyntäen.

  Luova tieteellinen kirjoittaminen -verkkokurssin tavoitteena on, että opiskelija:

  -löytää ja tunnistaa oman äänen kirjoittamiseensa

  -hahmottaa luovuutta hyödyntävien tutkimuskirjoittamisen tapoja

  -hahmottaa tutkimuskohtaisen tutkimuspolun

  -hahmottaa edellisten pohjalta tutkimuskirjoittamisen tyyliä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • koskee tätä kurssikertaa

  hyväksytty -- hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luova tieteellinen kirjoittaminen -verkkokurssilla (3 op):

  -perehdytään luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen verkkoluentojen (12 t), ohjattujen treenikirjoitusharjoitusten ja opiskelijoiden laatimien pienimuotoisten tutkimuksellisten tekstien parissa (max 5 sivua)

  -avataan erityisesti filosofisia, sukupuolitietoisia ja tutkimusmetodologian teoriavirikkeitä luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen

  -harjoituksissa treenikirjoitetaan ja pohditaan omaa tietävää ääntä itsenäisesti ja ohjatusti pienryhmissä

  -opiskelijoiden laatimia tekstejä vertaiskommentoidaan ohjatusti pienryhmissä
PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opettajan laatimat luento- ja harjoitusmateriaalit. 

  Kurssin suositeltava oheislukemisto:
  Yliraudanjoki, V. (2016). Lupa kirjoittaa - opas luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Helsinki: BoD.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin aikataulu: 

  -verkkoluennot (12 t) klo 10.00-12.30 ma 12.2., ti 13.2., to 15.2. ja pe 16.2.

  -itsenäisesti laadittavat treenikirjoitusharjoitukset, joita pohditaan ohjatusti pienryhmissä (vkot 7-8)


  -oman tekstin laatiminen ja palautus verkko-oppimisympäristöön pienryhmittäin: A ja B pe 23.2. mennessä, C ja D pe 1.3. mennessä

  -tekstien vertaiskommentointi ohjatusti pienryhmissä verkko-oppimisympäristössä (vkot 9-11)