Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

- osaa valmistautua neuvotteluihin tavoitteellisesti
- osaa toimia neuvotteluissa yhteistyöhakuisesti
- on kehittynyt vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoissaan

Laajuus: 2 - 3

Aikataulu: 04.03.2024 - 15.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Franck

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käsitellään neuvottelutaitoa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat neuvotteluun valmistautuminen, tavoitteiden asettaminen, yhteistyöhakuisuus, neuvottelijan vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisu. Kurssi on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Kurssilla harjoitellaan työelämätaitoja kuten neuvottelutaitoja, yhteistyötaitoja, vuorovaikutustaitoja, ryhmäviestintää, perustelutaitoja, ongelmanratkaisua ja konfliktinhallintaa ryhmässä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista luentoihin, ryhmätöihin ja harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, ryhmätyöskentely, neuvotteluharjoitukset, kokeneen neuvottelijan haastattelutehtävä (yksilö- tai parityönä) ja kirjalliset oppimistehtävät. Kurssin voi suorittaa 2 tai 3 op laajuisena. Kolmen opintopisteen suorittajat tekevät lisäksi 1 op laajuisen itsenäinen oppimistehtävän (essee tai muu oppimistehtävä).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 opintopisteen suorittajilla kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 30 h

  3 opintopisteen suorittajilla kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 57 h

   Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali ja opettajan opetusmateriaali. Lisätietoja kurssilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät III


  Ilmoittautuminen KiViTa-kurssille:

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi