Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

- löytää esiintymisvarmuutta erilaisissa esiintymistilanteissa jännityksestä huolimatta
- osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia puhe-esityksiä ja perustella sanomansa vakuuttavasti
- osaa kuulijana tukea esiintyjää ja antaa ja vastaanottaa palautetta esiintymistilanteissa

Laajuus: 2 - 3

Aikataulu: 26.04.2024 - 17.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meri Werkkomäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English, Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka kokevat esiintymisjännityksen tai muun sosiaalisen jännittämisen haittaavan opintoja, työelämää tai arjen vuorovaikutusta. Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asennoitumista sekä viestintähalukkuutta. Fokuksessa ovat esiintymisvarmuuden ja luonnollisen kontaktin saavuttaminen erilaisissa viestintätilanteissa. Keskeisiä teemoja ovat viestintähalukkuus ja -arkuus, esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännityksen eri ulottuvuudet, ilmaisurohkeus, yleisötaidot, palaute- ja esitystaidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja esimerkiksi kirjalliset oppimistehtävät. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 opintopisteen suorittajilla kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 30 h
  3 opintopisteen suorittajilla kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali ja/tai viestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut/ kirjallisuus

  Lisätietoja kurssilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : englanti

  Opetusperiodi :

  2022-2023 Syksy II, Kevät III, Kevät IV
  2023-2024 Syksy II, Kevät III,  Kevät IV

  Ilmoittautuminen: Sisussa (sisu.aalto.fi)


  Ilmoittautuminen KiViTa-kurssille:

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.


  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi