Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- Ymmärrät rajatun määrän tavallisimpia sanoja, fraaseja ja lyhyitä lauseita

- Osaat keskustella yksinkertaisesti henkilökohtaisista perustiedoista

- Pystyt lukemaan yksinkertaisia, helpotettuja lauseita

- Kykenet kirjoittamaan kana-tavumerkeillä ja hyvin rajatulla määrällä alkeistason kanji-merkkejä

- Sinulla on entistä parempi käsitys japanilaisesta tapakulttuurista ja kielen eri rekistereistä

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.01.2024 - 18.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tytti Tuomi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Alkeistason rakenteiden ja sanaston omaksumista ja vahvistamista suullisesti ja kirjallisesti.

  Yksinkertaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

  Tutustumista japanilaiseen tapakulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Kontaktiopetus
  2. Aktiivisuus: tee kotitehtävät ja oppitunneilla vastaa vuorollasi (10 %)
  3. Pakolliset tehtävät (60 %)
  4. Lopputentti (30 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  kontaktiopetus (24 h) + opiskelijan itsenäinen työ (57 h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Oppimateriaalien kieli: suomi

  Lähtötaso: A1.1

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi)

  Opetusperiodi: Kevät III - IV

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi