Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

 • osaat kirjoittaa selkeää, jäsenneltyä ja oikeakielistä tutkimustekstiä
 • pystyt kirjoittaessasi huomioimaan tekemäsi taiteellisen, produktiopainotteisen tai tieteellisen opinnäytteen erityispiirteet
 • osaat antaa ja hyödyntää palautetta osana tutkimustekstin tuottamista.

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.03.2024 - 15.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sonja Kniivilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • tieteellinen kirjoittaminen osana tutkivaa työprosessia
  • tutkimuksellinen lukutaito, lähteiden käyttö ja viittauskäytänteet
  • argumentaatio tutkimustekstissä
  • tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät teemat
  • tieteellisten tekstien erityispiirteet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus harjoituksineen, tutkielmatekstin kirjoittaminen ja sen muokkaaminen vertais- ja opettajapalautteen pohjalta, toisen opiskelijan tekstin kommentointi tekstipajassa

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus ja ryhmätyöskentely 24 h + tekstipajatyöskentely 8 h + itsenäinen työskentely 49 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajan oppitunnilla ja Mycoursesissa jakamat materiaalit, valittu akateemisen kirjoittamisen kirjallisuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi järjestetään, kun ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 10.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Tarkoitettu ensisijaisesti ARTSin opiskelijoille, joilla kurssi on pakollinen osa tutkintoa.

  Ilmoittautuminen Sisussa.