Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen osaat

-ilmaista itseäsi entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti, erityisesti mitä tulee oman alan sanastoon ja työelämässä keskeisiin viestintätaitoihin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.02.2024 - 10.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maija Lepola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): B2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla luetaan opiskelijoiden omaan alaan, työelämään ja opiskeluun liittyviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä sanasto-, kielioppi- ja tekstinymmärtämistehtäviä. Sanastoa opiskellaan kurssilukemiston ja esitelmien kautta. Myös kielioppia lähestytään tekstilähtöisesti: opiskeltavat asiat määräytyvät sekä opiskelijoiden kirjoittamien tekstien että kurssilukemistossa esiintyvien rakenteiden kautta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi toteutetaan verkossa. Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen opiskelu 81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähköinen oppimateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi