Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

- kehittää esiintymisvarmuutta ja esiintyjän vuorovaikutusta
- oppii yleisötaitoja sekä analysointi- ja palautetaitoja esiintymistilanteissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa puhe-esityksiä ja perustella sanomansa vakuuttavasti

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.03.2024 - 03.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Franck

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatioita sekä vuorovaikutuksen eettisyyttä. Esiintymistä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa osana työelämätaitoja. Keskeisiä teemoja ovat esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys, ilmaisurohkeus, yleisötaidot, palaute, esityksen rakentaminen, havainnollistaminen, kohdentaminen ja perustelutaidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24-32 h, luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 49-57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Avoimet oppimateriaalit.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi tai englanti 

  Opetusperiodi : 

  2022-2023 Syksy I, Syksy II, Kevät III, Kevät IV, Kevät V
  2023-2024 Syksy I, Syksy II,  Kevät III, Kevät IV, Kevät V

  Ilmoittautuminen: Sisussa

  Tämä kurssi on KiViTa-verkoston opetusta, ja se on tarjolla kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoille. Opetukseen haetaan Opintopolussa ja opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

  https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000047413?lang=fi