Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Yritysjuridiikan KTM-tutkielmaseminaarin tarkoituksena on saada valmiudet itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä erilaisten juridisten asiakirjojen (muistioiden, raporttien, sopimusten ym.) laatimiseen.

Seminaarissa pyritään keskustelun sekä vetäjän ja osanottajien kommenttien avulla antamaan näkökulmia ja apua gradun kirjoittamiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 03.09.2024 - 27.05.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuoppamäki, Petra Hietanen-Kunwald, Hurmerinta-Haanpää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yritysjuridiikassa on kaksi eri seminaariryhmää: Yksityisoikeuden seminaariryhmä, jossa gradun voi tehdä jostakin yksityisoikeuden aiheesta, sekä Vero-oikeuden seminaariryhmä, jossa gradun voi tehdä jostain vero-oikeuden teemasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aktiivinen osallistuminen seminaariin kahden (yleensä peräkkäisen) lukukauden ajan, oikeustieteen metodologian perusteisiin perehtyminen erikseen sovittavalla tavalla, gradututkielman kirjoittaminen sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ensimmäisen lukukauden aikana osanottajat esittävät seminaarissa tutkimussuunnitelmansa. Toisella lukukaudella esitellään valmis tai lähes valmis gradututkielma tai jokin valmiiksi kirjoitettu jakso siitä. Esitys sisältää myös tutkimuksen teoreettisten ja empiiristen tulosten esittelyä. Tässä vaiheessa työn valmistumisaste on yleensä noin 80 %, ja lopullinen versio jätetään tarkastettavaksi seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Jos hyväksytty gradu saadaan valmiiksi tätä nopeammin, niin velvollisuus osallistua seminaariin lyhenee vastaavasti. Tehokkaalla työskentelyllä ja ajankäytöllisellä panostuksella gradu on mahdollista saada valmiiksi 3-6 kuukaudessa. Ohjaajat antavat lisäohjeita seminaarin organisoinnista, seminaarityöskentelystä ja gradun jättämisestä ja tarkastukses

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Seminaarikokoontumiset 28 h

  - Esitysten valmistelu 68 h

  - Gradututkielman kirjoittaminen 700 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2024-2025 Kevät III - V
  2025-2026 Syksy I - II
  2025-2026 Kevät III - V

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa Vero-oikeuden seminaari ja yksityisoikeuden seminaari alkavat syys- ja kevätlukukauden alussa, ja ilmoittautua voi jompanakumpana ajankohtana. Seminaariin ilmoittautuminen on avoinna syys- ja kevätlukukauden alussa Sisussa. Jos olet ilmoittautunut jo syksyn alussa seminaariin, kevään osalta ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Seminaarin arvosanaa ei voi korottaa myöhemmin osallistumalla seminaariin uudelleen.