Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan arki- ja työelämän yksinkertaisissa tilanteissa
- osaat kirjoittaa lyhyitä arki- ja työelämän tekstejä
- tunnet saksankielisen alueen maantuntemuksen keskeisiä piirteitä

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.01.2025 - 01.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hans-Joachim Schulze

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2-2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston laajentaminen ja sujuvampi käyttö, suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, kirjoitustehtäviä ja kuullunymmärtämisharjoituksia, saksankielisen alueen maantuntemuksen lisääminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää valmistautumista kontaktitunneille ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (40%) ja koe/kokeet (60%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 24 h ja itsenäinen opiskelu 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Blanco-Kudel: Freut mich 3 (Otava) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2024-2025 Syksy II
  2024-2025 Kevät III - IV
  2024-2025 Kevät IV
  2025-2026 Syksy I
  2025-2026 Syksy II
  2025-2026 Kevät III - IV
  2025-2026 Kevät IV

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa.