Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen työ- ja arkielämän yksinkertaisissa suullisissa viestintätilanteissa

- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä

- olet tutustunut jonkin verran saksankielisten maiden tapakulttuuriin

 

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2025 - 07.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Blanco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden ja -sanaston suullinen ja kirjallinen harjoittelu yksinkertaisissa tilanteissa, kuullunymmärtämisharjoituksia, saksankielisten maiden maantuntemusta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää valmistautumista kontaktitunneille ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (40%) ja koe/kokeet (60 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppikirja Blanco-Kudel: Freut mich 1 (Otava 2017) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2024-2025 Syksy I - II
  2024-2025 Syksy II
  2024-2025 Kevät III
  2024-2025 Kevät IV
  2024-2025 Kevät V
  2025-2026 Syksy I
  2025-2026 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy II
  2025-2026 Kevät III
  2025-2026 Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa (sisu.aalto.fi).