Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta Venäjän kulttuuria, yhteiskuntamuutoksia ja kulttuurista moninaisuutta. Opit venäjän kielen aakkoset ja keskeiset kohteliasuusfraasit.

Kurssi järjestetään hybridiopetuksena, opiskelija valitse osallistumisen opetukseen luokassa tai etäyhteyksin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.04.2025 - 03.06.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjän historian, kulttuurin, tapakulttuurin ja yhteiskunnan tärkeät piirteet, kehitys ja muutokset, johdatus venäjän kieleen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kurssiin kuuluu oma pieni esitelmä ja lopputyönä essee. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  36 h lähiopetusta ja itsenäinen työskentely 42 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali ja kurssilla jaettava aineisto

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät V
  2025-2026 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.