Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi palautat muistiin Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien sisällön.
Harjoittelet perussanastoa ja -kommunikatiivisia tilanteita, jotka tulevat vastaan työ- ja arkielämässä, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 21.04.2025 - 01.06.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1-2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien keskeiset osa-alueet, työ- ja arkielämään liittyvät viestintätilanteet, venäläinen tapakulttuuri

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettuihin kirjallisiin tehtäviin ja yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h ja pienryhmäopetus tarvittaessa 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkossa oleva opiskelumateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2024-2025 Kevät III - IV
  2024-2025 Kevät V
  2025-2026 Syksy I - II
  2025-2026 Kevät III - IV
  2025-2026 Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan.