Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kevyt kosketus venäjän kieleen. Kurssin suoritettuasi pystyt lukemaan venäjäksi kirjoitettua tekstiä (myös kaunokirjaimin), tutustut venäjän kielelle luontaiseen intonaatioon, osaat käyttää joitakin keskeisimpiä kohteliaisuusfraaseja ja tunnet pääosan peruslukusanoista.

Laajuus: 1

Aikataulu: 24.02.2025 - 06.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjän kielen kirjaimet ja äänteet, intonaatio, kohteliaisuusfraasit, kysymyssanat ja lukusanat

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelukurssi
  Verkkokurssi
  Arviointi perustuu yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Verkkotyöskentely 25 h
  2. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti 2 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2024-2025 Syksy II
  2024-2025 Kevät III
  2024-2025 Kevät IV
  2024-2025 Kevät V
  2025-2026 Syksy I
  2025-2026 Syksy II
  2025-2026 Kevät III
  2025-2026 Kevät IV
  2025-2026 Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan.