Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Studenten får grundläggande kunskaper om affärjuridikens grunder på svenska.

Omfattning: 6

Tidtabel: 10.01.2025 - 10.04.2025

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Pia Björkwall

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen behandlas följande rättsområden: personrätt och integritetsrätt (GDPR), äganderätten och övriga sakrätter, avtalsrätt, skadeståndsrätt, bolags- och finansieringsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt. Kursen behandlar även sådana frågeställningar som kan vara relevanta för uppstartföretag.

  Mera information i MyCourses.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Skriftlig tentamen 0-5 samt inlämnade och godkända övningsuppgifter. 

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Föreläsningar, övningar, tentamen.

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Mera information i MyCourses.

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsspråket: svenska

  Undervisningsperiod: 2024-2025 Vår III
  2025-2026 Vår III

  Anmälan:

  Registrering till kursen via Sisu (sisu.aalto.fi).