Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä kiinteistötalouden yksinkertaisiin empiirisiin kysymyksiin ja osaa tulkita akateemisten empiiristen tutkimusten tuloksia. Opiskelija tuntee regressioanalyysin periaatteet sekä osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa empiiristen aineistojen muokkauksessa sekä ekonometristen mallien estimoinnissa. Opiskelijalla on kurssin jälkeen valmiudet raportoida empiirisen tutkimuksen tulokset itsenäisesti ymmärrettävällä tavalla. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 26.02.2025 - 04.06.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Oskari Harjunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Tilastollinen analyysi
  • Regressioanalyysi
  • Hedoninen regressio
  • Kiinteistömarkkina-aineistot
  • Tilasto- ja paikkatieto-ohjelmistot
  • Empiiristen tulosten raportointi

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyö ja harjoitustyön esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyö ja harjoitustyön esittely. Opetus- ja arviointimenetelmät kuvataan tarkemmin vuosittain kurssikuvauksessa

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät IV - V
  2025-2026 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen:

  kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi). Tätä kurssia tarjotaan vain kiinteistötalouden ja geoinformatiikan pääaineopiskelijoille.