Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ympäristö- ja kiinteistölainsäädännön sekä maankäytön lainsäädännön rakenteiden hahmottaminen, eri lakien yhteyksien ymmärtäminen. Oikeudellisen tiedon lähteiden käsittelyn taidot ja oikeushierarkian (ympäristölainsäädäntö ja -viranomaiset) hahmottaminen. Rakennetun ympäristön käytännön tapausten käsittelyn taitoja oikeudellisesta näkökulmasta. Ympäristöjuridiikan rooli eri ammattikuvissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.11.2024 - 09.12.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Ekroos

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ympäristölainsäädäntö rakennetun ympäristön suunnittelun oikeudellis-hallinnollisena viitekehyksenä (kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö, tielainsäädäntö, vesilainsäädäntö, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelulainsäädäntö, ympäristönsuojelulainsäädäntö); rakennetun ympäristön suunnittelun normiohjauksen perusteet erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikan osalta; suunnittelujärjestelmien oikeudelliset ulottuvuudet ja suunnittelussa huomioitavan lainsäädännön tavoitteet ja reunaehdot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyö, tentti. Arvosteluperusteet ilmoitetaan 1. luennolla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset, kirjallisuus/lainsäädäntö

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aineisto ilmoitetaan 1. luennolla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy II
  2025-2026 Syksy II

  Ilmoittautuminen:

  Kurssille ilmoittaudutaan Sisun kautta (sisu.aalto.fi).