Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa listata tärkeimmät suomalaiset paikkatietoaineistot ja ymmärtää avoimen ja kaupallisen datan eron. Opiskelija tuntee INSIPIRE-direktiivin ja ymmärtää miksi se on säädetty. Opiskelija ymmärtää paikkatiedon metadatan tärkeyden sekä paikkatiedon hallinnan rooli organisaatioissa. Opiskelija osaa ottaa käyttää paikkatietodataa sekä ymmärtää eri lähteistä hankitun datan integroinnin haasteet. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2024 - 16.10.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jussi Nikander

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Geospatiaalisen ja ympäristötiedon tallennus ja käyttö, ohjelmistot paikkatiedon prosessoointiin, paikkatiedon jakelu ja paikkatietoinfrastruktuurit, paikkatiedon tuottajat Suomessa ja maailmalla. Paikkatiedon käyttö ja turvallisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitukset ja tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot (24), harjoitukset (60), itseopiskelu ja tenttiin valmistautuminen (48), ja tentti (3)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomateriaali ja luennoilla annettu kirjallisuus.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2025-2026 Syksy I

  Ilmoittautuminen:

  Registration for the course via Sisu (sisu.aalto.fi).