Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:
1) Hallitsee rakennetun ympäristön talouden ja johtamisen peruskäsitteistön
2) Tunnistaa rakennetun ympäristön keskeisiä ilmiöitä ja riippuvuussuhteita
3) Ymmärtää eri toimijoiden intressit ja toimintalogiikan sekä yksityisellä että julkisella puolella
4) Tiedostaa merkityksensä tulevaisuuden toimijana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2024 - 17.10.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Junnila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään rakennetun ympäristön toimijoihin, ilmiöihin ja liiketoimintaympäristöön talouden ja johtamisen näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyö ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyö ja tentti.

  Opetus- ja arviointimenetelmät kuvataan tarkemmin vuosittain kurssikuvauksessa (Syllabus).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2025-2026 Syksy II

  Ilmoittautuminen:

  kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).