Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa. Kyky liittää maankäytön suunnittelu osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia. Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen. Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen maankäytön suunnittelussa. Maankäytön suunnittelun tiedon ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen. Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden ymmärtäminen suunnittelun elimellisinä osatekijöinä. Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2025 - 10.02.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Raine Mäntysalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään osaamistavoitteiden mukaisiin sisältöihin erilaisten esimerkkitapausten konkretisoimina, joita tarkastellaan maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksen kysymyksenasettelujen kautta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyöt

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyöt

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Imoitetaan luennolla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät III
  2025-2026 Kevät III

  Ilmoittautuminen:

  kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).