Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-Osaa soveltaa teoreettista tietoa, kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteita sekä yhdyskuntien suunnittelun peruskonsepteja suunnittelutehtävässä
-Osaa havainnollistaa analyysejään ja suunnitelmiaan
-Ymmärtää laajan ja monialaisen suunnittelutehtävän koordinoinnin haasteita ja osaa toimia ryhmän jäsenenä
- Osaa etsiä, tuottaa ja arvioida tietoa ja soveltaa sitä suunnittelutehtävässä

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.09.2024 - 21.11.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektityö, joka sisältää suunnittelutehtäviä, joissa hankitaan taitoja hyödyntää erilaisia suunnittelun osa-alueita, työkaluja ja näkökulmia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luentoja 16 h
  harjoituksia 16 h
  itsenäinen työskentely ja reflektio 50 h
  ryhmätyöskentely 50 h
  yhteensä 132 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).