Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää kestävien yhdyskuntien, vesitekniikan, liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun avainkysymyksiä
- osaa jäsentää kestäviin yhdyskuntiin liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia ja osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä
- osaa toimia ryhmässä vuorovaikutteisesti keskustellen ja yhdessä ongelmia ratkoen
- osaa etsiä ja analysoida tietoa ja soveltaa sitä harjoitustehtävissä

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.09.2024 - 25.11.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Johdatus vesitekniikan, liikennetekniikan sekä maankäytön suunnittelun keskeisiin sisältöihin, menetelmiin ja haasteisiin
  - veden kierron perusteet, vesivarojen ja yhdyskuntien väliset kytkökset
  - kestävien yhdyskuntien suunnittelun perusteet ja historiallis-yhteiskunnallinen viitekehys

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi perustuu yksilö- ja ryhmätehtäviin, itse- ja vertaisarviointiin ja aktiivisuuteen lähiopetuksessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, seminaarit, lukupiirit, harjoitustyöt (yksilö- ja ryhmätehtävät)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).