Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa käyttää tyypillisiä laskentamalleja yrityksen liiketoimintaan liittyvien päätösten taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Pääpaino on pitkävaikutteisissa investointipäätöksissä. Opiskelija tunnistaa myös laskentamallien hyviä ja huonoja ominaisuuksia päätöstilanteen kannalta. Lisäksi hän tuntee aihealueen (corporate finance & management accounting) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2024 - 28.11.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouko Karjalainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yksittäisen päätöksentekotilanteen hahmottaminen ja sen kannalta olennaisten tuottojen ja kustannusten tunnistaminen. Päätösvaihtoehdon arvioiminen vapaaseen rahavirtaan ja nettonykyarvoon perustuvan laskelman avulla. Vapaan rahavirran laskemiseen tarvittavien lähtötietojen arviointi. Riskin ja epävarmuuden käsittely laskelmissa (pääoman kustannus, systemaattinen riski, herkkyysanalyysi, päätöspuu). Päätöstilanteen hahmottaminen osana yrityksen kokonaisuutta (yritysarvo, suunnittelun ja päätöksenteon prosessi, eturistiriidat, investointien rahoittaminen). Taloudellisten laskelmien ulkopuolelle jäävät kriteerit. Päätöksenteon rationaalisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkotehtävät, tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät 65 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 35 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan myöhemmin kurssin kotisivuilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2024-2025 Kevät III - IV
  2025-2026 Syksy I - II
  2025-2026 Kevät III - IV