Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Efter slutförd kurs:

 • klarar du dig av de vanligaste arbetslivsrelaterade kommunikationssituationerna både muntligt och skriftligt.
 • kan du sammanfatta, strukturera och presentera information om ditt eget fackområde på svenska på ett lättförståeligt och för sammanhanget lämpligt sätt. 
 • kan du framföra och argumentera för dina synpunkter på svenska och förstå svenskspråkiga, allmänna texter också i det egna fackområdet.

Omfattning: 3

Tidtabel: 02.09.2024 - 09.10.2024

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Jari-Pekka Välimaa

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  På kursen:

  • övar man muntligt och skriftligt kommunikationssituationer i arbetslivet och vardagliga sammanhang. 
  • lär man sig kommunikativa sätt att uttrycka sig i olika situationer, och hur man kan föra fram och argumentera sina synpunkter.
  • bekantar man sig med både allmänspråket och terminologin inom det egna fackområdet.
  • repeterar man centrala strukturer i svenskan enligt behov.
  • bearbetar man skriftliga uppgifter och tränar muntlig kommunikation.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Muntliga och skriftliga övningar som utförs under kursen
  • Regelbundet och aktivt arbete. Godkänd prestation i kursen förutsätter att alla uppgifter lämnas in i tid och godkänns samt regelbundet deltagande i undervisningen.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontaktundervisning 0-36 timmar, självständigt arbete 45-81 timmar.
  • Mängden närstudier beror på kursform som kan vara till exempel integrerad, intensiv och nätbaserad kurs.

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Enligt lärarens anvisningar

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsspråket: svenska

  Undervisningsperiod: 2024-2025 Höst I
  2024-2025 Höst II
  2024-2025 Vår III
  2024-2025 Vår IV
  2024-2025 Vår V
  2024-2025 Sommar
  2025-2026 Höst I
  2025-2026 Höst II
  2025-2026 Vår III
  2025-2026 Vår IV
  2025-2026 Vår V
  2025-2026 Sommar

  Anmälan:

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu.