Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Efter slutförd kurs:

 • Klarar du dig av de vanligaste arbetslivsrelaterade kommunikationssituationerna både muntligt och skriftligt.
 • Kan du sammanfatta, strukturera och presentera om ditt eget fackområde på svenska på ett lättförståeligt och för sammanhanget lämpligt sätt.
 • Kan du framföra och argumentera för dina synpunkter på svenska och förstå svenskspråkiga, allmänna texter också i det egna fackområdet.

Omfattning: 4

Tidtabel: 06.09.2024 - 29.11.2024

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Hannele Airio

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B1

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  På kursen:

  • Övar man muntligt och skriftligt kommunikationssituationer i arbetslivet, men även i vardagliga sammanhang.
  • Lär man sig kommunikativa sätt att uttrycka sig i olika situationer, och hur man kan föra fram och argumentera sina synpunkter.
  • Bekantar man sig med både allmänspråket och terminologin inom det egna fackområdet.
  • Repeterar man centrala strukturer i svenskan enligt behov.
  • Bearbetar man skriftliga uppgifter och tränar muntlig kommunikation.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Muntliga och skriftliga övningar som utförs under kursen
  • Regelbundet och aktivt arbete.

  Godkänd prestation i kursen förutsätter att alla uppgifter lämnas in i tid och godkänns samt regelbundet deltagande i undervisningen.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontakundervisning 0-46 timmar, självständigt arbete 62-108 timmar. Kursens arbetsmängd kan variera beroende på kursformat.
  • Kursen kan genomföras flexibelt i gruppen Flexsvenska. Gruppen är ämnad för studerande som har konstaterats ha utmaningar som försvårar lärandet, till exempel dyslexi eller rädslor i anknytning till gruppsituationer osv. Den här kursformen sträcker sig över två perioder.

   

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Enligt lärarens instruktioner

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsspråket: svenska

  Undervisningsperiod: 2024-2025 Höst I - II
  2024-2025 Vår III - IV
  2024-2025 Vår IV - V
  2025-2026 Höst I - II
  2025-2026 Vår III - IV
  2025-2026 Vår IV - V

  Anmälan:

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu.