Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan

1. Opiskelija hahmottaa laaja-alaisen tiedonkäsityksen ja oppimisen merkityksiä ja mahdollisuuksia.

2. Opiskelija osaa suunnitella ilmiöoppimisprojektia.

3. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumisedellytyksiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 22.01.2025 - 12.02.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Malinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään ilmiöoppimisen teoriaan ja käytännön ratkaisuihin sekä käsitellään monilukutaidon, tieteidenvälisyyden, monitieteisyyden ja poikkitieteellisyyden merkitystä oppimisprojektin toteuttamisessa. Lähtökohtana on laaja-alainen ja tutkiva oppiminen johonkin teemaan tai ilmiöön tutustumisessa. Kurssiin kuuluu pienempiä harjoituksia, pedagogisen ilmiöprojektin suunnittelu sekä laaja-alaisen oppimisen ja ilmiöpohjaisen lähestymistavan teoreettista tarkastelua.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 24h/muu 57h

  Luennot, vierailut ja vierailijoiden luennot, ryhmä/parityöt, ilmiöoppimisprojekti, esittely ja vertaisarviointi.

  Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

  Poikkeustapauksessa sovitusti itsenäinen suoritus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät III
  2025-2026 Kevät III

  Ilmoittautuminen:

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään 8
  Maksimiopiskelijamäärä 21

  Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https//www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun