Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on

1 oppia tarkastelemaan, arvioimaan ja teemoittelemaan omaa ammatillista kehitysprosessiaan opettajan pedagogisten opintojen aikana syntyneen aineiston valossa.
2 oppia hahmottamaan omaa ammatillista identiteettiä,
3 oppia perustelemaan omaa taidekasvatuskäsitystä sekä suhteuttamaan näitä taidekasvatuksen kenttään ja taidekasvatuksen tiedonalan keskeisiin kysymyksiin.

Laajuus: 2 - 3

Aikataulu: 23.09.2024 - 14.05.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija kokoaa yhteen opettajan pedagogisten opintojen aikana syntynyttä kuvallis-kirjallista aineistoa ja työstää sen pohjalta pedagogisen portfolion. Portfoliossa opiskelija nostaa esiin omaan ammatilliseen kehittymiseensä ja taidekasvatusajatteluunsa liittyviä keskeisiä teemoja. Portfolio rakennetaan ajatellen työkentälle hakeutumista.

  Opintojakso painottuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Ryhmätapaamisissa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja portfolion sisällön, rakenteen ja ulkoasun suhteen. Työskentelyn päätteeksi opiskelija valmistelee portfoliostaan esityksen ryhmälle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   Arviointiskaala hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opetukseen, oman portfolion laatimista ja esittelyä ryhmälle.

  Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta ja arvioinnista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 ECTS ≈ 54h

  Pääosin itsenäinen työskentely. Opiskelijan henkilökohtaisen opettajan portfolion suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssiin kuuluu kahden kaikille yhteisen tapaamiskerran lisäksi yhteensä viisi kaikille avointia portfolioiden esittelytilaisuutta periodeilla II-V.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaalit ja ohjeet jaetaan MyCoursesissa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - Kevät V
  2025-2026 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Kuvataidekasvatuksen opiskelijat. Kurssi on suunnattu vain pääaineen maisteriopiskelijoille. Sisu.