Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija:

 1. tuntee aikuiskasvatuksen pedagogisen ja kulttuurisen perustaa sekä aikuisille suunnatun taidelähtöisen sosiokulttuurisen toiminnan traditiota ja nykykäytäntöjä
 2. osaa huomioida aikuisen oppijan tavoitteenasettelun ja toimintatavat erilaisissa ohjaus- ja oppimistilanteissa
 3. osaa hahmottaa kuvataidekasvatuksen tehtäviä aikuiskasvatuksen toiminta-alueella
 4. osaa soveltaa omaa taiteellista erityisosaamistaan aikuisen oppijan taidepedagogisen ajattelun ja ilmaisun ohjaamisessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2024 - 28.11.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu seminaarityöskentelystä ja siihen integroituvan harjoitteluosuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Kurssi painottuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan taidepedagogisen toiminnan kysymyksiin. Opiskelijaryhmä suunnittelee kurssin alussa yhteistoiminnallisesti harjoittelujakson tavoitteet ja sisällöt sekä toteutus- ja arviointitavan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen, harjoittelun suunnittelu, toteutus ja raportointi.

  Kurssilla väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 ECTS ≈ 135h

  30h Kontaktiopetus 

  81h Opetusharjoittelu 3x3h+suunnnittelu

  Harjoitteluosion voi opettajan antamien ohjeiden mukaan korvata työkokemuksella.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen:

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaineopiskelijoille.

  Maksimiopiskelijamäärä 30