Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Soveltavassa harjoittelussa

1 Opiskelija saa yhtäjaksoisen kokemuksen visuaalisen kulttuurin opettamisesta itse valitsemassaan pedagogisessa ympäristössä.
2 Hän oppii toimimaan osana työyhteisöä,
3 kohtaamaan ja käsittelemän erilaisia pedaogisia vuorovaikutustilanteita
4 käyttämään toiminnastaan saamaansa palautetta opettajaidentiteettinsä rakentamiseen
5 käsitteellistämään, arvioimaan ja kontekstualisoimaan omaa taidepedagogista toimintaansa ja ajatteluaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.12.2024 - 04.02.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Malinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija suorittaa yhteensä 60 tuntia kestävän opetusharjoittelujakson peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, vapaassa sivistystyössä, taiteen perusopetuksessa tai muussa taidepedagogisessa ympäristössä. Harjoittelua ohjaa ko. ympäristössä toimiva opettaja.

  Harjoittelujakso sisältää opiskelijan omaa opetusta, opetuksen seuraamista sekä harjoitteluympäristön toimintatapoihin perehtymistä. Opiskelija laatii harjoittelusta raportin, joka esitellään Kuvataideopetuksen didaktiikka III -kurssin yhteydessä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjattu harjoittelu suoritetaan kurssin Kuvataideopetuksen didaktiikka III (AXM-E1101) yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti opiskelijan itse valitsemassa harjoittelupaikassa. Harjoittelu raportoidaan em. kurssin yhteyderessä. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

  Harjoittelu on mahdollista korvata opetuskokemuksella. Ohjeet korvaamisesta annetaan Kuvataideopetuksen didaktiikka III -kurssin aloitusinfossa tai pyydetään harjoittelun vastuuopettajalta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 ECTS ≈ 135h

  60h Ohjattu opetusharjoittelujakso/Muu työ 75h. Katso lisätietoa harjoittelusta: AXM-E1101 Kuvataideopetuksen didaktiikka III.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy II - Kevät III
  2025-2026 Syksy II - Kevät III

  Ilmoittautuminen:

  Kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijoille. Soveltava harjoittelu on integroitu kurssiin Kuvataideopetuksen didaktiikka III (AXM-E1101. Nämä tulee suorittaa saman lukuvuoden aikana.

  Maksimiopiskelijamäärä 25