Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1. Opiskelija uskaltaa rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja taiteen ja taidekasvatuksen tutkimuksellisissa konteksteissa.
2. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
3. Opiskelija on syventynyt valitsemaansa taidekasvatuksen osa-alueeseen ja vahvistunut käsitystään oman opinnäytteensä tematiikasta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.09.2024 - 29.10.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Helena Sederholm, Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tämä kurssi tukee opiskelijan opinnäytetyöprosessia temaattisesti. Kurssin aikana syvennytään oman pääaineen osalta johonkin erikseen määriteltävään asiaan, ideaan tai ilmiöön, joka muodostaa eräänlaisen sivuprojektin omalle opinnäytteelle. Tämä toteutetaan taiteellisena, tutkimuksellisena ja/tai pedagogisena projektina, joka voi olla esimerkiksi pienoisnäyttely, kirjallisuuskatsaus, kokeellinen workshop, essee tai esimerkiksi koehaastattelu. Kurssille osallistuvat opiskelijat toimivat toistensa testiyleisönä ja vertaispalautteen antajina.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektisuunnittelu, toteutus ja esittely. Luennot, ryhmätyöt, työpajat tai taiteellinen työ, itsenäinen kirjoitustyö ja lukeminen, ajattelu ja pohdinta.

  6 ECTS ≈ 162h

  Kontaktiopetus 40h/Muu 122h

   

  Poikkeustapauksessa erikseen sovittava itsenäinen suoritus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen:

  Kurssi on tarkoitettu kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään 8, maksimiopiskelijamäärä 29. Sisu.