Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella taiteellista ja taidepedagogista toimintaa solidaarisuuden ja vieraanvaraisuuden käsitteiden kautta.
2 Opiskelija ymmärtää resurssoinin periaatteet suhteessa pedagogiseen toimintaan ja sen tavoitteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.04.2025 - 30.05.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käsitellään tilan ja puheen politiikkaa vieraanvaraisuuden ja solidaarisuuden näkökulmista.

  Millaisia me ja muut –asetelmia taidekasvatus tuottaa ja ylläpitää ja miten tätä asetelmallisuutta voi käytännössä tunnistaa ja purkaa? Minkälaisia ovat esimerkiksi kulttuurisen omimisen prosessit? Mitä solidaarisuus voi tarkoittaa arjessa ja kasvatuksessa, ja miten olla radikaalisti vieraanvarainen?

  Kurssin aikana ollaan vieraina ja kutsutaan vieraaksi tavoilla, joilla kysytään vallan ja etuoikeuksien perustavanlaatuista luonnetta. Kurssin tehtävissä ja harjoitteissa koetellaan isännän/emännän ja vieraan välisiä suhteita taiteen, teorian ja pedagogiikan näkökulmista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus, vierailut, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä keskustelut.

  3 ECTS ≈ 81h, kontaktiopetus 46h/muu 35h

   

  Poikkeustapauksessa erikseen sovittava itsenäinen suoritus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät V
  2025-2026 Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijat sekä opiskelijat, joilla on kuvataidekasvatukselle opinto-oikeus tai jotka suorittavat Critical Pedagogies and Mediations of Art sivuainetta.  Sisu.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään on 8, maksimiosallistujamäärä 25