Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla muodostuu yleiskuva sarjakuvan historiasta.

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 05.09.2024 - 10.10.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Nurminen, Hänninen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tehtävät, keskustelut, sarjakuva-analyysit

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla arvioidaan opiskelijoiden kirjoittamia sarjakuva-analyysejä sekä osallistumista ryhmäkeskusteluihin ja kritiikkeihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja 24 h, itsenäistä työtä 57 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2025-2026 Syksy I

  Ilmoittautuminen:

  Minimiopiskelijamäärä 8. Maksimiopiskelijamäärä 20.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti https//www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Ilmoittautumisen sulkeuduttua SISU arpoo osallistujat ottaen huomioon mahdollisen priorisointijärjestyksen. Kymmenen (10) opiskelijaa arvotaan ja asetetaan jonotuslistalle vuoronumerojärjestyksessä. Ensimmäisellä opetuskerralla jonotuslistalla olevat opiskelija voivat kysellä vapaita paikkoja kurssilta. Vapaat paikat täydennetään jonotusnumerojärjestyksessä.