Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa johtamisen ja lähitieteiden näkökulmia, käsitteitä ja analyysimenetelmiä organisaatioiden ja niiden haasteiden analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa hallita pitkäjänteisiä projekteja, toimia yhteistoiminnallisesti ryhmässä ja ilmaista tulokset selkeästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.02.2025 - 28.05.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hertta Vuorenmaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opiskelijat työskentelevät tiimeissä tunnistaen ja analysoiden kurssiin osallistuvan organisaation todellisia ongelmia ja haasteita sekä etsien luovia ratkaisuja näihin haasteisiin. Kurssi on organisaatioprojekti-tyyppinen eli osallistuva organisaatio antaa opiskelijoille tietyn toimeksiannon, joka toteutetaan kurssin aikana. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja tosielämän organisaation analyysiin, tuottaen näin tietoa kyseisen organisaation ja sen sidosryhmien tarpeisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  100 % harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktitapaamiset
  Osatehtävien valmistelu

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kirjallisuus ja muu materiaali riippuu toteutettavasta analyysista.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät IV - V
  2025-2026 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen:

  Kurssi on tarjolla vain johtamisen pääaineopiskelijoille.