Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tällä kurssilla opiskelijat:

 • Kehittävät kokeellisia laboratoriotaitojaan.
 • Ymmärtävät kokeellisten töiden avulla syvällisemmin joitain rajapinta-ilmiöitä.
 • Soveltavat pintakemian teoreettisia käsitteitä käytännössä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 25.02.2025 - 04.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juan Valle Delgado

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tämä on laboratoriokurssi, joka täydentää kurssia CHEM-C2230 Pintakemia. Opiskelija osaa soveltaa kurssin teoreettista tietämystä pintakemiaan liittyvien tiettyjen ilmiöiden analysoimiseen erilaisissa laboratoriotöissä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratoriotyöt, raportit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 op = 54 t

  Laboratorytyöt, laboratoriotulosten raportointi.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratorion ohjeita.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  12 Vastuullista kuluttamista

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät IV
  2025-2026 Kevät IV