Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- tuntee materiaalien valmistuksen yksikköoperaatiot ja -prosessit
- tuntee keskeisimmät materiaalien tuotantoprosesseihin vaikuttavat ilmiöt ja niiden nopeuksiin vaikuttavat luonnonlait
- osaa käyttää perustekniikoita tyypillisten materiaalitekniikan valmistus/tuotantoprosessien simuloimiseen tasapainotilassa
- tuntee faasitasapainojen (kemian) vaikutuksen prosesseihin ja tuoteominaisuuksiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2024 - 12.12.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Aromaa, Marko Kekkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Kierrätys ja rikastustekniikan prosessit
  - Metallurgiset valmistusprosessit
  - Raaka aineet eri valmistusprosessissa
  - Kiinteän olomuodon materiaalien käsittely, prosessitekniikka ja laitteet
  - Prosessiolosuhteiden ja tuoteominaisuuksien yhteys

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kotitehtävät ja kirjallinen tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  - Luennot
  - Laskuharjoitukset
  - Kotilaskut

  - Oma työ
  - Tenttiin lukeminen
  - Tentti

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennoilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II