Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa perusvalmiuksia asiantuntijuudesta materiaalitieteen, erityisesti polymeerien, alueelta. Kurssin tavoitteina on opettaa opiskelijoille polymeeritieteen ja teknologian perusteet sekä polymeerien rakenne/ominaisuus korrelaatioita.

 Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa polymeerien monimuotoisuutta ja laajaa soveltuvuutta eri käyttökohteissa

- osaa kuvata polymeroitumismekanismit ja polymeerien tekniset valmistustavat

- ymmärtää molekyylien suuruuden, koostumuksen ja muodon vaikutuksia materiaalin ominaisuuksiin (mm. termiset ja mekaaniset ominaisuudet)

- osaa kuvata, miten muovituotteita valmistetaan polymeereistä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2025 - 07.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Lipponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi kattaa polymeerikemian ja -fysiikan peruskäsitteet sekä polymeerien analyysi- ja testausmenetelmät. Kurssilla esitellään yleisimmät polymeerityypit sekä perehdytään niiden valmistamiseen, ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Samalla tutustutaan erilaisten polymerointimekanismien perusteihin sekä polymeerien teollisiin prosesseihin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat myös teknisiin, erikois- ja biopolymeereihin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla on luentoja ja harjoituksia ryhmissä tehtävän projektityön tukena. Kurssilla työskennellään myös itsenäisesti ja osallistutaan loppuarviointiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h. Kurssi koostuu projektityöskentelystä ryhmässä ja yksilötyöskentelystä sekä loppuarvioinnista. Kurssi sisältää myös projektityöskentelyä tukevaa lähiopetusta.

  Kontaktiopetus 24 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seppälä, J., Polymeeriteknologian perusteet, Otatieto no 580, Helsinki 2005, 346 s.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät III - IV
  2025-2026 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen:

  Max 200 opiskelijaa mutta kaikki kemiantekniikan kandidaattiohjelmaan kuuluvat opiskelijat hyväksytään jos ilmoittautuneet ajoissa Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.