Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee pintafaasin termodynamiikkaa, adsorption, eri rajapinnat (kiinteä-kaasu, neste-kaasu, kiinteä-neste, neste-neste), pinta-aktiiviset aineet, misellit, kolloidit ja emulsiot.

- ymmärtää mitkä pintaominaisuudet tai liuotinominaisuudet vaikuttavat kolloidien ja nanopartikkelidispersioiden stabiilisuuteen

- osaa kuvata mitkä ominaisuudet vaikuttavat vesiliukoisten polymeerien ja polyelektrolyyttien käyttäytymiseen liuoksessa ja adsorptioon

- tuntee pintakemiallisia ilmiöitä luonnossa ja teollisissa prosesseissa

- osaa työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja esittää tuloksia visuaalisesti selkeällä tavalla

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2025 - 07.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kristoffer Meinander, Monika Österberg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pintakemian perusteet. Pinnan ja rajapinnan määritys. Adsorptio ja pintojen termodynamiikka. Pinta-aktiiviset aineet, pintajännitys ja emulsiot. Vesiliukoiset polymeerit ja polyelektrolyytit. Pintakemialliset ilmiöt luonnossa ja teollisissa prosesseissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, kotitehtävät, laskuharjoitukset, projektityö ja tentti. Kaikki osa-alueet vaikuttavat arvosanaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  - Luennot 20-28 h

  - Laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset 4-8 h

  - Ryhmätyöhön liittyvä ohjeistus ja tulosten esittäminen 4-8 h

  Itsenäinen työ (95-110h):

  - Ryhmässä tehty projektityö (sisältää raportoinnin)

  - Itsenäinen opiskelu (luentoihin ja tenttiin valmistautuminen, laskuharjoitukset ja mahd. kotitehtävät)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  G. T. Barnes and I. R. Gentle: 'Interfacial Science' (Oxford University Press).

  B. Kronberg: 'Surface Chemistry of Surfactants and Polymers' (Wiley).

  R.J. Hunter: 'Foundations of Colloid Science' (Oxford University Press).

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  12 Vastuullista kuluttamista

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät III - IV
  2025-2026 Kevät III - IV