Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- tunnistaa reaktiotekniikan peruskäsitteet
- mitoittaa isotermisiä ideaalireaktoreita
- muodostaa reaktionopeusyhtälöitä annettujen reaktiomekanismien perusteella, määrittää niiden parametreja koetuloksista ja soveltaa niitä reaktoreiden suunnittelussa
- laskea kemiallisen tasapainon ja lämpötilan vaikutuksen reaktioihin
- laskea ja arvioida kemiallisten prosessien toimintaa taseiden avulla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.09.2024 - 04.12.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Reetta Karinen, Tiia Viinikainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kemiallisen reaktiotekniikan perusteet
  - ideaalireaktorit
  - reaktionopeus ja kinetiikka
  - reaktoreiden aine- ja energiataseet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, kotilaskut, välikokeet

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h
  Kontaktiopetus 48 h
  Itsenäinen työ, välikokeet 87 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomoniste sekä luennoilla ilmoitettu oppimateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - II
  2025-2026 Syksy I - II