Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Process safety and risk management focuses on the prevention and mitigation of releases of hazardous materials that may lead to fires, explosions, or toxic impacts. This course prepares students for understading the process hazard, hazard evaluation,  consequence analysis, accident investigation, and risk management. Guest Lecturer from industry will present first-hand knowledge of industrial process safety and risk management.

After the course, the student

1. Can acquire the basic knowledge of safety in chemical process industry

2. Can identify the hazard of chemicals, chemical processes and apply ISD principles which offers a sustainable process design

3. Can develop and understand the safety management, culture & sustainability

4. Can identify the risk of damages and accidents in chemical process industry and method of prevention

5. Can apply the hazard and safety analysis methods

6. Can identify fires and explosions, and design the preventions

7. Can use the methods and techniques to control the hazards and chemical process

  

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2024 - 03.12.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Golam Sarwar, Pekka Oinas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Introduction of process safety, Inherent safety
  2. Hazard, risk, toxicology and industrial hygiene, legislations
  3. Fires and explosions; Dow FEI index and CEI index 
  4. Reliefs and relief equipment sizing
  5. Hazards identification methods, HAZOP, consequence analysis & QRA
  6. Active and passive safety
  7. Development of safety management, culture and sustainability
  8. Human factor, Reach, ATEX

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lectures, exercises, assignment and seminar, exam

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5cr = 135 h
  Lectures 24 h
  Exercises 24 h
  Lierature work & seminar presentation 25 h
  Other independent studying and preparation for exam 59 h
  Exam 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lecture notes, books, videos and solved exercises

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teaching Language: English

  Teaching Period: 2024-2025 Autumn I - II
  2025-2026 Autumn I - II

  Registration:

  A course implementation may be cancelled if the number of students enrolled to the course implementation does not meet the required minimum of five students. In the case of cancelled course implementations, the students enrolled to them must be provided with an alternative way of completing the course or be advised to take some other applicable course.