Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tällä kurssilla opit käyttämään tietokonetta tehokkaasti työvälineenä. Opit käyttämään Linuxia komentoriviltä, käsittelemään isojakin tiedostoja, hallitsemaan projekteja Git-versionhallintajärjestelmällä, ja kirjoittamaan teknisiä raportteja LaTeX-ladontajärjestelmällä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 01.08.2024 - 31.07.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Suomela

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu neljästä moduulista:

  1. Linux: komentorivin tehokäyttö, rutiinitehtävien automatisointi shell-skripteillä.
  2. Git: versionhallintajärjestelmän käyttö projektien hallitsemiseen myös työryhmässä.
  3. LaTeX: tekninen ja matemaattinen kirjoittaminen LaTeX-ladontajärjestelmällä.
  4. Data: isojenkin tiedostojen tehokas käsittely.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi perustuu itsenäisesti tehtyihin harjoitustehtäviin. Saat kurssista suoritusmerkinnän, kun kolme moduulia on suoritettu hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on täysin itseopiskeltavissa. Moduuleja voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin verkossa. Suosittelemme, että suoritat moduulit sitä mukaan, kun kyseisille taidoille tulee tarvetta muissa opinnoissa. Moduuleita voi suorittaa useamman lukukauden aikana läpi opintojen ja osasuoritukset säilyvät tallella vuodesta toiseen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaikki materiaali on saatavilla vapaasti verkossa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - Kesä
  2025-2026 Syksy I - Kesä

  SCI-A0001 Johdatus opiskeluun (1 op) ja CS-A0100 Tietokone työvälineenä (1 op) yhdessä korvaavat poistuvan kurssin SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op). Samassa tutkinnossa ei voi olla sekä poistuvaa SCI-A0000 -kurssia että uusia edellä mainittuja kursseja.