Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ja syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttää harjoittelija työympäristöön. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin, jonka tarkoituksena on kytkeä työkokemus osaksi opintoja.

Opiskelija saa kirjoittamastaan harjoitteluraportista palautetta. Saamansa palautteen avulla opiskelija tunnistaa hyvän raportin tekstilajipiirteitä ja omia kehityskohtiaan kirjoittajana.

 

Laajuus: 1 - 10

Aikataulu: 01.08.2024 - 31.07.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Koskelainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatin tutkintoon sisällytettävä työharjoittelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja harjoitteluraportin pohjalta arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kahden viikon kokopäiväinen harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu voi myös olla osa-aikaista, jolloin yhtä opintopistettä vastaa 80 tunnin harjoittelu. Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - Kesä
  2025-2026 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittaudu kurssille Sisussa, jonka jälkeen voit palauttaa hakemuksen liitteineen MyCoursesin kautta. Harjoittelua voi hyväksyttää kandidaatin tutkintoon korkeintaan 10 op. Tutkintoon voidaan hyväksyä maksimilaajuuden puitteissa useampi harjoittelujakso. Mikäli sisällytät tutkintoon kurssin JOIN-A0003 Yhteisössä vaikuttaminen (3 op), harjoittelua hyväksytään tutkintoon vain 7 op.