Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat tuottaa kaikki ranskan kielen äänteet

- osaat lukea uusia sanoja ääneen, vaikka et ole kuullut niitä aiemmin

- ymmärrät ja osaat käyttää oikeita intonaatioita ja painotuksia

- ymmärrät ja osaat käyttää sanojen sidontaa (ranskaksi: la liaison) ja lauseiden sisäistä rytmiä

 

 

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.09.2024 - 19.05.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kiinnostavatko ranskan ääntämisen salat ja ranskan oikeinkirjoituksen ja ääntämisen välinen yhteys? Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle. Kurssille voit osallistua ilman aiempia ranskan opintoja, mutta eniten hyötyä saat kurssista, jos olet opiskellut ranskaa ainakin alkeiskurssin verran. Kurssi sopii toki mainiosti myös ranskaa jo pidempäänkin opiskelleille.

  Kurssilla opit keskeisimmät oikeinkirjoituksen ja ääntämisen väliset vastaavuudet sekä tuottamaan ranskan kielen äänteet. Opit kysymys- ja väitelauseen intonaation, oikean painotuksen ja puherytmin sekä keskeisimmät sidontaa koskevat säännöt.

  Opiskelet itsenäisesti kurssin Mycoursesissa olevien materiaalien avulla ja halutessasi saat apua opettajalta viikoittaisilla Zoom-vastaanotoilla.

  Kurssimateriaaleina ovat tekstit, äänitteet, videot sekä interaktiiviset tehtävät kurssin MyCourses-alustalla.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - Kevät V
  2025-2026 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen:

  Sisussa (sisu.aalto.fi)