Topic outline

  • opinnäytteet

    Aiheestasi aikaisemmin tehdyt opinnäytetyöt antavat hyvän vertailupohjan esimerkiksi oman työn laajuuteen ja jäsentämiseen liittyvissä kysymyksissä. Niiden sisältämät kirjallisuusviitteet saattavat olla myös oman työsi kannalta hyödyllisiä. Aikaisempia opinnäytetöitä tarkastelemalla saa lisäksi käsityksen oikeaoppisen tieteellisen viittaustekniikan tärkeydestä.

    Aalto-yliopiston avoin julkaisuarkisto Aaltodoc sisältää uusimmat elektronisessa muodossa olevat diplomityöt, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat kaikista Aalto-yliopiston korkeakouluista. Myös uusimmat tekniikan kandidaatintyöt löytyvät Aaltodocista, mutta niihin on pääsy vain Aalto-yliopiston henkilökunnalla. Korona-aikana kandidaatintyöt tilataan omaan sähköpostiin osoitteesta: oppimiskeskus@aalto.fi. Laita viestiin tekijän nimi ja työn otsikko.