Topic outline

 • General

  Flipped classroom

  Kurssin rakenne ja aikataulu:

  Ennakkotehtävä
  1. tapaamiskerta 6.10.2015, klo. 9-12

  Flipped classroom -menetelmä, prosessin suunnittelu ja elementit.

  Välitehtävä: oman kurssin osan suunnitelma flipped classroom -metodin pohjalta.

  2. tapaamiskerta 27.10.2015, klo. 9-12

  Verkkomateriaalit: mm. videot, itseopiskelumateriaalit ja artikkelikokoelmat + tekijänoikeudet oppimateriaaleissa.

  Välitehtävä: Itseopiskelumateriaalin toteutus oman kurssin osaksi.

  3. tapaamiskerta 24.11.2015, klo. 9-12
  Aktivoiva ja vuorovaikutteinen opetus: Sulautettu opetus (teknologia + kontaktiopetus), Työkalut kuten esim. Moodle ja Presemo.

  Oman flipped classroom -suunnitelman viimeistely.

  4. tapaamiskerta 15.12.2015, klo. 9-12
  Kurssilaisten omien flipped classroom -suunnitelmien esittely ja kurssin yhteenveto.