Topic outline

  • Sivuaine on tarkoitettu ensisijaisesti tekniikan kandivaiheen opiskelijoille, mutta se sopii myös muille korkeakouluopiskelijoille tai avoimen korkeakoulun opiskelijoille, joilla on vähintään hyvät lukiotason kemiantiedot.

    Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.