Topic outline

 • A! Peda Intro -kurssi lähtee liikkeelle opetuksen peruskysymyksistä: Mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen yliopistossa, opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa, sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. Osallistujat havainnoivat työyhteisöään ja peilaavat teemoja omaan opetustyöhönsä.

  Kurssin käytyään osallistuja osaa:

  • havainnoida ympäristöään oppimisen näkökulmasta ja jäsentää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä  
  • tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti  
  • on laajentanut opettajaverkostojaan ja saanut valmiuksia toimia monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä.  
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja käsittää oman roolinsa opettajana.

  Kurssin aikataulu

  Lähipäivä 1: keskiviikko, 3.2.2016 klo. 9.00-15
  Lähipäivä 2: keskiviikko, 17.2.2016 klo. 12.00-16
  Lähipäivä 3: keskiviikko, 2.3.2016 klo. 9.00-15.30
  Lähipäivä 4: keskiviikko, 16.3.2016 klo. 12.00-16
  Lähipäivä 5: keskiviikko, 6.4.2016 klo. 9.00-15.30
 • Täältä löytyvät lähipäivissä käsitellyt materiaalit, kuten ppt-esitykset.

 • Kurssilla on kuusi oppimistehtävää, joista annetaan lisätietoa myös lähipäivissä. Oppimistehtävää 6 tehdään koko kurssin ajan vertaisryhmissä (3-5 kurssilaista / ryhmä) ja havainnoista keskustellaan viimeisessä lähipäivässä (6.4.)

  Jos joudut olemaan jostakin lähipäivästä poissa, keskustelethan siitä etukäteen ohjaajien kanssa. Lähipäivän poissaolon korvaavan tehtävän löydät kohdasta Lähipäivät.


 •