Topic outline


 •  

  • 1.Keksikää ryhmälle nimi ja asettakaa ryhmän toiminnalle tavoite.

   2.Pohtikaa ja päättäkää yhdessä miten saavutatte tavoitteenne

   -Vähintään kolme tapaamista kurssin aikana (kasvotusten tai verkossa)

   3.Tehkää suunnitelma milloin tapaatte (päivämäärät) ja mitä teette (toimintatavat ja menetelmät). Voitte tarkentaa ja muuttaa kurssin aikana.

   4.Tehkää jokaisesta tapaamisestanne lyhyt kuvaus alla olevalle wikisivullenne, miten tavoitteen saavuttaminen on edennyt ja mitä olette tehneet/keskustelleet

   5.Valmistautukaa tuomaan työnne hedelmät muille viimeisessä lähipäivässä:

   •Varautukaa ryhmänä siihen, että suunnittelette ja toteutatte muulle ryhmälle 15 minuutin ”opetustilanteen”, jossa opetatte muulle ryhmälle jotain mitä olette oppineet.

   •Tutustukaa opetusmenetelmiin esim. Hyppönen & Linden: Opettajan käsikirjan sivut 34-54 ja ideoikaa parhaanne mukaan (tapaamisessa/viestimällä) etukäteen miten muut voisivat asian parhaiten oppia.