Topic outline

  • General

    HUOM! Tämä kurssi on tarkoitettu vain tutkintosääntö 2005 mukaan opiskeleville. Tätä kurssia tai sen osasuorituksia ei ole mahdollista suorittaa, mikäli olet aloittanut opinnot vuonna 2013 tai siirtynyt opiskelemaan tutkintosääntö 2013 mukaan. 

    Tarkemmat ohjeet löydät valitsemalla itseäsi koskevan välilehden vasemmalla olevasta valikosta.


    Tutkintosääntö 2013 mukaan opiskelevat suorittavat kurssin Opinnot haltuun (20A00510) ja tiedot suorittamisesta löytyvät ao. kurssin MyCourses-sivuilta.